Flipkart Quiz 15th December

Flipkart Quiz 15th December

\

1. Fake or not (EP-368)

1) Fake
2) Fake
3) Not Fake

2. Flipkart daam sahi hai(EP-223)

1) Virat Kohli
2) 9600
3) One P Buds Z BH

3 Flipkart Khel Paheliyon ka (EP-31)

1) Priyanka
2) Camel
3) Dance

4.Sirf ek minute (EP-153)

1) Soon (C)
2) Tea(B)
3) China (B)
4) Brain (B)
5) Rainbow (C)
6) Option 2 (B)

5.Kaun seasn 3 (EP-24)

1) Alok T (B)

Be the first to comment

Leave a Reply